Een asbest inventarisatie, hoe belangrijk is het?

Een asbest inventarisatie, hoe belangrijk is het?

Asbest is een zeer onwelkom materiaal bij elke verbouwing. De brede inzetbaarheid die asbest in het verleden leek te hebben, is helemaal weg. Nu is het een materiaal waar je niet snel genoeg vanaf kan komen en waar allerlei regelgevingen aan hangen om ervoor te zorgen dat de verwijdering ervan goed verloopt, zonder gevaar voor de gezondheid op te leveren. Maar wat ga je doen als je asbest vindt tijdens een verbouwing of een sloopproject? Een klein overzicht.

Het begint met een inventarisatie

Allereerst is het belangrijk om te inventariseren waar we precies mee te maken hebben. Een asbest inventarisatie laat precies zien wat er gevonden is en dus ook wat ermee moet gebeuren. Want dat laatste is natuurlijk het belangrijkste van het hele verhaal: wat ga je doen met het gevonden asbest? Om dat te bepalen, wordt er nog iets anders geïnventariseerd: het doel van je project. Wat is het einddoel van datgene waar je mee bezig bent? Is het de bedoeling dat er iets gesloopt wordt, of wordt er bijvoorbeeld juist iets verbouwd? Dat is eigenlijk altijd de leidende factor bij het bepalen van de handelswijze omtrent asbest. Immers; als je iets sloopt zal het asbest verwijderd moeten worden, maar dat is niet altijd nodig als je bezig bent met een simpele verbouwing. In dat geval kan je er prima voor kiezen om het te laten zitten, terwijl het jaarlijks gecontroleerd wordt. Asbest is op zichzelf niet direct gevaarlijk en als het risico op een ongezonde werkomgeving nihil blijft, hoeft het niet direct verwijderd te worden. De inventarisatie bepaalt wat de vervolgstappen zullen zijn.

De vervolgstappen

Na de inventarisatie volgt het opstellen van een stappenplan. Dit stappenplan bevat de verschillende stappen die gezet moeten worden om tot een snelle en veilige hervatting van het project te komen. Deze stappen gaan van het weghalen ter plekke, tot de volledige en veilige verwijdering van het asbest. Het is een plan dat de volledige scope behelst en dus ook aangeeft welke partijen je kunnen helpen met het verwijderen van asbest. Immers; niet iedereen wil die verwijdering op eigen schouders nemen. Het kan een woud van regels zijn en lang niet iedereen heeft de zin en de tijd om zich daarin te verdiepen.

Het uitvoeren van het plan

Tenslotte is het tijd om het plan ten uitvoer te brengen. De stappen die zijn beschreven in het plan worden gerealiseerd en dus kan je ook de hulp inroepen van de verschillende specialisten die je hiermee kunnen helpen. Het zal een flinke slok op een borrel schelen, want de vele regeltjes zijn soms moeilijk te doorgronden en niet iedereen is even gerust op het werken met asbest. Door het over te laten aan een specialist voorkom je dat je dingen doet waar je je niet helemaal comfortabel bij voelt en weet je zeker dat je zo snel mogelijk verder kan met je project. Veiligheid en gezondheid staan hierin voorop en gelukkig is asbest dan geen probleem meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *